Professionele zorg

Het is belangrijk dat personen met een beperking regelmatig door een tandarts of mondhygiënist gezien worden, ook wanneer er geen klachten zijn. Deze patiëntengroep is namelijk vatbaarder voor problemen in de mond en ze kunnen hun klachten minder goed uiten. Door een regelmatig preventief tandartsbezoek kunnen uitgebreide en moeilijke behandelingen vermeden worden. Zo raakt de persoon ook vertrouwd aan de omgeving, de tandarts en de handelingen die de tandarts uitvoert.

  • Het algemeen advies luidt om minimaal eenmaal per jaar een tandarts te bezoeken, bij voorkeur tweemaal per jaar. De tandarts kan aangeven hoe frequent een professionele reiniging voor de persoon in kwestie noodzakelijk is. Voor tandsteenverwijdering of gebitsreiniging van het natuurlijk gebit wordt in België voor personen met een beperking tot vier keer per jaar tussenkomst door het ziekenfonds voorzien.

Wat kan de tandarts of mondhygiënist preventief doen?
  • De tandarts of mondhygiënist kan bij een hoog risico op tandbederf 2 tot 4 maal per jaar een fluoridelak of -gel aanbrengen op de tanden. Er bestaan ook vernissen die chloorhexidine bevatten. Dat is een stof die plaquebacteriën remt.
  • Wanneer tanden diepe groeven en putten of onregelmatigheden vertonen, kunnen plaque en bacteriën zich hier makkelijk in schuilhouden. De tandarts of mondhygiënist kan deze groeven afdichten. Dit noemen we verzegeling of sealing.
  • Wanneer een tandvulling of een kroon defecten of onregelmatigheden vertonen waar plaque zich gemakkelijker opstapelt, dan kan de tandarts beslissen om deze plaatsen bij te werken zodanig dat deze plaatsen gemakkelijker te reinigen
  • Wanneer de tanden beginnend aangetast zijn, kan de tandarts of mondhygiënist een remineraliserende tandpasta Deze tandpasta kan de ontkalkte buitenlaag van de tand opnieuw versterken.
  • De tandarts of mondhygiënist kan een professionele reiniging uitvoeren. Dit houdt in dat tandsteen en tandplaque verwijderd worden met aangepaste instrumenten. Eens er tandsteen gevormd werd, kan je dit niet meer zelf weghalen met een tandenborstel.

 

Voorbereiding op het tandartsbezoek
  • Bezorg de tandarts zoveel mogelijk informatie over de beperking en eventuele medische aandoeningen.
  • Licht de tandarts in over belangrijke aandachtspunten, bijvoorbeeld mogelijke valkuilen of manieren die de medewerking kunnen verbeteren.
  • Stel de tandarts op de hoogte van eventuele eerdere ervaringen bij het tandartsbezoek.
  • Licht de tandarts in over medicatiegebruik en/of allergieën.
  • Zorg dat er een vertrouwenspersoon met de persoon meegaat.
  • Kies een ogenblik van raadpleging op een rustig moment.