Home

Een gezonde mond vormt een integraal deel van de algemene gezondheid en is essentieel voor ieders welbevinden. Onderzoek toont echter een duidelijke tandheelkundige behandelnood en behandelachterstand aan bij personen met een beperking. Het uitvoeren van de dagelijkse mondverzorging verloopt vaak moeilijker en bijgevolg is de mondhygiëne beduidend slechter dan bij de algemene bevolking. Daar wil Gezonde Mond graag iets aan doen. 

Het project De Mondzorglijn Plus is een 7-stappenplan waar zorgvoorzieningen voor personen met een beperking in de toekomst gebruik zullen kunnen van maken. Het stappenplan bevat handvaten, materialen en concrete tips om mondzorg blijvend te integreren in de dagelijkse zorg. Momenteel wordt dit project als een pilootproject uitgetest in 8 zorgorganisaties voor personen met een beperking. De bedoeling van dit pilootproject is om de haalbaarheid en effectiviteit van het 7-stappenplan na te gaan alvorens dit op grotere schaal te kunnen lanceren. 

Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met de projectmedewerker van De Mondzorglijn Plus, Laure D'Aes: laure.daes@gezondemond.be

Wil je nu al aan de slag gaan met mondzorg in jouw organisatie? Dan verwijzen we je graag naar onze materialen die reeds beschikbaar zijn: Personen met een beperking - Gezonde Mond